Weerribben
0655302305
info@thebluewaters.nl

De fuut in de Weerribben

De Fuut in de Weerribben

De fuut (Podiceps cristatus) is een watervogel die bekend staat om zijn karakteristieke uiterlijk en gedrag. Het is een veelvoorkomende vogel in Europa, waaronder ook in de Wieden en Weerribben, waar het geschikte leefgebied biedt.
Deze prachtige vogel is een middelgrote watervogel met een opvallend uiterlijk. Hij heeft een zwarte kop met een kenmerkende kastanjebruine pluim op de achterkant van zijn hoofd. Zijn nek en rug zijn donkergrijs, en zijn buik is wit. Hij heeft een spitse snavel en een rode oogring. In de broedtijd krijgen fuuten een prachtig verenkleed met een goudbruine tint op de flanken.
Het zijn uitstekende zwemmers en duikers. Ze voeden zich voornamelijk met vis, maar eet ook insecten, kikkers en kleine waterdieren. De vogel heeft een opvallend baltsritueel, waarbij het paar met elkaar danst en koppen tegen elkaar aan schudt. Dit spektakel is een prachtig schouwspel om te zien.
In de Wieden en Weerribben biedt het waterrijke landschap met zijn meren, kanalen en rietvelden een ideaal leefgebied voor de fuut. Deze gebieden voorzien in voldoende voedselbronnen en beschutting voor de vogels. Je kunt ze dus regelmatig tegenkomen tijdens een wandeling of boottocht in deze gebieden.            Foto’s: Luc van Erkelens

Fuut broedend in de Weerribben Foto van de fuut in de Weerribben

De fuut is een broedvogel en begint meestal in april met broeden. Ze bouwen drijvende nesten in het riet of op andere vegetatie in het water. Het nest bestaat uit een platform van plantenmateriaal. Het vrouwtje legt gewoonlijk 2 tot 4 eieren, die ze samen met het mannetje bebroedt. Na ongeveer drie weken komen de eieren uit, en dan dragen beide ouders zorg voor de kuikens. De jonge fuutjes worden vaak op de rug van de ouders vervoerd.
Het broedseizoen van  fuuten loopt meestal tot in juli. Na het broedseizoen vormen de fuutvogels groepen en verzamelen ze zich op open wateren voordat ze uiteindelijk migreren naar andere gebieden.
Kortom, de fuut is een prachtige watervogel die voorkomt in de Wieden en Weerribben. Hij is goed aangepast aan het waterrijke landschap en is een veelvoorkomende broedvogel in deze gebieden. Het observeren van het baltsritueel en het zien van fuutgezinnen met hun jongen is een bijzondere ervaring voor natuurliefhebbers en vogelaars.    Foto’s: Luc van Erkelens

De fuut in z'n habitat Luc van Erkelens. Fuut in de Weerribben