Weerribben
0655302305
info@thebluewaters.nl

Harkboot

De Harkboot. Ingezet in grote delen van de Wieden & Weerribben.
Deze harkboot, gefotografeerd door Jack Doeven is speciaal ontwikkeld om schadelijk wortelende exotische plantensoorten, waaronder het ongelijkbladig vederkruid te elimineren. Deze agressievelingen zijn moeilijk te verslaan. Ze verdringen originele inheemse flora en vernielen zodoende de lokale diversiteit. Op de foto zie je de Harkboot tijdens de harkwerkzaamheden in de haven van Blokzijl.
Ook de Schinkellanden in Beltschuutsloot werden onder handen genomen.

De Harkboot. Foto Jack Doeven

Harken in Belt-Schutsloot. De gezamenlijke aanpak van provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Waterschap moet exotische waterplanten in Weerribben en Blokzijl bestrijden


Waterplantevrij maken gaat niet op vandag of morgen.
Ook in het natuurgebied De Schinkellanden (Weerribben), bij het waterdorp Belt-Schutsloot, bindt het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de strijd aan met het ongelijkbladig vederkruid. Dit moet heel nauwkeurig gebeuren, Voor dit schoonmaaktraject wordt een periode van 2 maanden uitgetrokken.

Ongelijkbladig Vederkruid komen overal in De Weerribben en Wieden voor.
Belt-Schutsloot is niet de enige plek waar WDO Delta problemen heeft met exotische waterplanten. “Ze komen voor door heel het gebied Wieden & Weerribben”. “Als het probleem niet aangepakt wordt zal het veel erger worden. Ook de recreatievaart heeft er veel last van. Ook lijdt de inheemse flora en fauna in het water eronder.”
De ‘probleemplanten’ verspreiden zich razendsnel en overwoekeren sloten, grachten en watergangen, met als gevolg dat andere waterplanten en ook vissen zuurstof tekortkomen, aldus het waterschap.
Wil je eens iets meer weten over het ongelijkbladig vederkruid? kijk dan hier eens.

Nog iets meer over de Harkboot in ’t algemeen

De harkboot maait schadelijke waterplanten onder water weg.
Speciaal gebouwd en uitgerust teneinde met een harkmechanisme aan de voor- of achterkant waterplanten met wortel en al af te kunnen maaien. Dit mechanisme bestaat meestal uit lange, stevige tanden.die in staat zijn om door het water te snijden en de waterplanten te maaien. Deze harktanden bevinden zich onder water en kunnen op verschillende diepten worden afgesteld, afhankelijk van de gewenste maaidiepte.

De planten kunnen de grootste problemen geven voor de pleziervaart.
Het belangrijkste doel van de harkboot is het verwijderen van schadelijke waterplanten. Denk hierbij aan invasieve exotische soorten of overmatig groeiende inheemse planten. Deze planten kunnen problemen veroorzaken in waterwegen, kanalen, meren en andere waterlichamen. Ze belemmeren dan de waterstroom, verlagen het zuurstofgehalte en brengen schade aan aan de biodiversiteit en de recreatieve activiteiten.

Sommige harkboten kunnen ook op afstand bediend worden.
Met behulp van de harkboot kunnen waterplanten worden verwijderd. De  doorstroming van water wordt zodoende verbeterd en de ecologische balans wordt hersteld. Het gemaaid plantenmateriaal kan vervolgens worden verzameld en uit het water worden verwijderd.
De harkboot kan handmatig worden bediend door een persoon aan boord of op afstand worden bestuurd. De keuze hangt af van de omvang van het te maaien gebied en de complexiteit van de waterplanten.

Soms gebeurt de plantenverwijdering ook nog handmatig.
Het gebruik van de harkboot is een van de methoden die kunnen worden ingezet bij het beheer van waterplanten. Andere technieken omvatten onder andere handmatige verwijdering, mechanische oogstmachines en het gebruik van chemicaliën. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie en de regelgeving voor het beheer van waterplanten in een bepaald gebied.
Het is belangrijk op te merken dat het beheer van waterplanten zorgvuldig moet worden uitgevoerd om mogelijke negatieve effecten op het ecosysteem te minimaliseren. Het is raadzaam om de lokale regelgeving en richtlijnen te volgen. En deskundig advies in winnen bij beheerinstanties of ecologen voordat dergelijke methoden worden toegepast..