Weerribben
0655302305
info@thebluewaters.nl

Natuurmonumenten Weerribben en Wieden

Natuurmonumenten Weerribben en Wieden

Natuurmonumenten natuurgebied Weerribben & Wieden: 
Natuurmonumenten speelt een belangrijke rol in het beheer en behoud van de Weerribben en Wieden. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van Natuurmonumenten in het natuurgebied de Weerribben en Wieden.

Natuurbehoud en -herstel: Ook heel belangrijk.
Er wordt ingezet op het behoud en herstel van de natuurlijke waarden van de Weerribben en Wieden. Ze beschermen en beheren de diverse habitats, zoals moerassen, rietvelden, meren en bossen, om de biodiversiteit te behouden en bedreigde soorten te beschermen.


Foto: Jan L Mateboer

Staatsbosbeheer

Vrijwilligers zijn meer dan welkom. Meld je aan.

Natuurbeleving en educatie:
Natuurmonumenten speelt een actieve rol in het faciliteren van natuurbeleving en educatie in de Weerribben en Wieden. Ze organiseren excursies, evenementen en activiteiten om mensen kennis te laten maken met de natuur, de flora en fauna, en de culturele geschiedenis van het gebied.


Samenwerking en betrokkenheid: Een van de peilers
Er is een belangrijke samenwerking met lokale gemeenschappen, vrijwilligers en andere belanghebbenden om gezamenlijk het behoud en beheer van de Weerribben en Wieden te bevorderen. Ze betrekken mensen bij natuurbeschermingsprojecten en bieden mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en participatie.

Foto: Jack Doeven

Wat meer info Weerribben

Natuurmonumenten, behoudt en beheert de Weerribben

Lobby en belangenbehartiging: Natuurmonumenten Weerribben en Wieden fungeert ook als belangenbehartiger voor natuurbescherming op regionaal en nationaal niveau. Ze lobbyen voor wet- en regelgeving die de natuur en het landschap beschermt en dragen bij aan discussies en besluitvorming met betrekking tot de Weerribben en Wieden. 
De taken in de Weerribben en Wieden zijn gericht op het behoud, beheer, en de toegankelijkheid van deze bijzondere natuurgebieden, zodat zowel de natuur als de bezoekers ervan kunnen profiteren.
Natuurbescherming en natuurbeheer is het dagelijkse werk van Natuur-monumenten. Er wordt ook samengewerkt met Gemeenten en niet te vergeten Staatsbosbeheer.