Weerribben
0655302305
info@thebluewaters.nl

Rietteelt in de Weerribben

Rietteelt in de Weerribben.

Rietteelt in de Weerribben was ooit samen met de visserij een belangrijke bron van inkomsten in de Weerribben, vooral het plaatsje Kalenberg maakte zelfs naam met een super kwaliteit riet wat dekriet genoemd werd. Weerribben riet kan zich scharen onder de allerbeste rietsoorten. Maar hoe lang nog? 
Zie ook het rietsnijders drieluikje hieronder. ( Foto’s Jan L Mateboer) 

Riettelt in de Weerribben en Wieden

Rietteelt, Trekgaten. Weren en de Grachten

Tegenwoordig wordt er nog zegge en schrijve 1000 ha van het Weerribben gebied benut voor de teelt van dekriet t.b.v. rieten daken. Het Kalenberger riet is van oudsher nogal beroemd. De rietlanden worden meestal door de kleinere particuliere famliebedrijven uit Kalenberg en Ossenzijl bewerkt voor de productie van het dekriet. Het beheer van rietlanden in de Weerribben kent een paar vreemde problemen. Rietlanden ontstaan en niet alleen in de Weerribben meestal op een Trekgat of Weer. Een rietkraag die steeds in omvang toeneemt. Zo’n rietkraag of Kragge drijft op water. Het zijn dus als het ware driivende eilandjes.

Rietteelt in Kalenberg

Zal de rietteelt in de Weerribben verdwijnen?

Beheer is heel belangrijk en wanneer dat niet meer gebeurt, gaat het rietland een eigen leven leiden en verandert in berken- elzen en lijsterbes moerasbossen. Als het Rietland jaarlijks frequent wordt gemaaid, wordt de Kragge keer op keer dikker en de begroeiing krijgt gebrek aan water, met een verzuring als gevolg daarvan. Zo kan dus ook een perceel riet verloren gaan. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?
Staatsbosbeheer werkt frequent aan oplossingen.
De rietteelt in de Weerribben zal dan hopelijk niet verdwijnen. Maar zoals het er dus nu uitziet zal dat wel gebeuren.

Kalenberg riet. Heel best riet

Kalenberg riet. Het allerbeste kwaliteitsriet

De riettelers in de Weerribben gaan de verzuring tegen met behulp van watermolentjes. Met deze molentjes brengen ze water boven op de riet Kragge.
De verzuring gaat door dit proces een stuks langzamer en er kan dus langer dekriet gesneden worden.
Het verlandingsproces gaat door en er ontstaat dan veenheide en ook wel moerasbossen genaamd.
Geheel verruigde stukken moerasbos heeft Staartsbosbeheer bepaalde gedeelten tot moerasbos verworden open laten graven om zodoende de cyclus overnieuw te laten ontstaan.

De bureaucratie is de grootste vijand van de riettelt.

Moeten we vrezen dat de rietteelt in de Weerribben op z n laatste benen loopt?
De rietsnijders zijn toch de beheerders van het water- en rietlandschap. Ze hebben allen erg veel last van de bureaucratie. Het geld wat de rietsnijders krijgen komt als het ware uit een tombola en het is steeds weer een verrassing hoeveel er uit komt rollen. Er bestaat geen enkele garantie voor de toekomst om hun zo belangrijke werk voor de natuur voort te kunnen zetten.
Ook de boeren in de Weerribben & Wieden hebben het niet gemakkelijk, want welke keuze moet je maken? Ze kunnen alleen maar hopen, dat ze indien nodig financieel door de betrokken instanties bijgestaan worden.

Foto Hendrik de Nekker

Het is moeilijk om de Steenwijker fotograaf Hendrik de Nekker een stempel op te drukken. Hij is van alle markten thuis, maar ook hij laat zich vaak heel duidelijk inspireren door de adembenemende schoonheid van de natuur in de Kop van Overijssel.
In de foto hiernaast laat Hendrik het verbranden van het rietafval zien.
Er is veel gedoe over het wel of niet afschaffen van dit riet verbrandings ritueel.
Maar alle betrokkenen hebben in 2022 al aangegeven zich te gaan inspannen om de verbranding van zomermaaiafval uit de Weerribben-Wieden te willen minimaliseren. Maar dit kan natuurlijk niet zomaar van vandaag op morgen. 

Landschapsfotograaf Jack Doeven

Jack Doeven waterlandschap specialist maakt prachtige opnamen in de Wieden en Weerribben. Bekijk hier maar eens wat z’n foto’s

 Belt Schutsloot foto Jack Doeven Gekleurde luchten in de Weerribben. Foto Jack Doeven