Weerribben
0655302305
info@thebluewaters.nl

Staatsbosbeheer en de Weerribben

Staatsbosbeheer draagt bij aan een optimale recreatie in de Weerribben

Deze bijzonder organisatie is  verantwoordelijk voor het beheer en behoud van de natuurlijke gebieden in Nederland. waaronder ook de Weerribben. Hieronder wat meer informatie over de functie van Staatsbosbeheer in de Weerribben. De Weerribben hebben erg veel baat bij de niet aflatende zorg van Staatsbosbeheer. 

                                                             foto’s Corrie Post en Jack Doeven


Staatsbosbeheer theBluewaters Staatbosbeheer in de Weerribben

Staatsbosbeheer is betrokken bij natuurontwikkelings projecten in de Weerribben.
Ze werken aan het creëren en herstellen van geschikte habitats voor verschillende planten- en diersoorten, waardoor de biodiversiteit wordt vergroot. Maar ook de recreatie krijgt aandacht.

Nog iets meer weten over de Weerribben?

Meer over de Weerribben
Beheer en bescherming:

Staatsbosbeheer heeft als belangrijkste taak om de natuur in de Weerribben te beheren en te beschermen.  Bovendien streven ze ernaar het behoud en herstel van de biodiversiteit in stand houden.  En ook de natuurlijke ecosystemen van bedreigde planten- en diersoorten te beschermen.

Onderhoud van infrastructuur:

Belangrijk werk voor het toerisme. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het onderhoud van wandelpaden, fietsroutes, vogelkijkhutten en andere recreatieve infrastructuur in de Weerribben. Ze zorgen ervoor dat bezoekers veilig en verantwoord van de natuur kunnen genieten.

Educatie en voorlichting:

Staatsbosbeheer organiseert educatieve activiteiten, excursies en voorlichtingsprogramma’s in de Weerribben. Dit omvat ondeermeer natuureducatie voor scholen, themawandelingen en andere activiteiten om bezoekers bewust te maken van de natuur en het belang van natuurbescherming. Het Bluewaters team draagt deze activiteiten een warm hart toe.

Samenwerking:

Zowel staatsbosbeheer als ook bv. het Waterschap, wordt er samen gewerkt  met andere organisaties, lokale gemeenschappen en vrijwilligers om het beheer en behoud van de Weerribben te bevorderen. Ook stimuleren ze de betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Dit vooral bij natuurbehoud en betrekken vrijwilligers bij verschillende projecten. Sponsor

Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de Weerribben

Lees hier iets over de rietteeltIets meer over Bluewaters