Weerribben
0655302305
info@thebluewaters.nl

Ongelijkbladig Vederkruid

Uitschakelen deze exotische killer.  

Het ongelijkbladig vederkruid.

Een vriendelijk ogend plantje, luisterend naar de naam ongelijkbladig vederkruid zorgt in grote delen van de Wieden voor lastige problemen.
Deze exoot vermeerdert zich razendsnel en overwoekert grachten, vaarten en sloten. De boel groeit dicht. Waterplanten en vissen zijn het kind van de rekening. Want ze hebben zoals al het leven onderwater zuurstof nodig die deze snel groeiende boosdoener hun ontneemt. 

Dit groene plantje is een irritant lastpostje.
Stuwen en gemalen worden ook danig gepest door dit uitheemse lastpostje, om nog maar niet te spreken van de overlast die de pleziervaart er van ondervindt. 
Maar er gloeit hoop aan de horizon. Want de WDODelta sloeg samen met Natuurmonumenten en de Provincie Overijssel de handen ineen.

Wieden & Weerribben
Vederkruid in Belt-Schutsloot

 Bestrijding met de harkboot

Het ongelijkbladig vederkruid kun je met de hand bestrijden, maar alleen daar waar de locatie moeilijk bereikbaar is en waar deze ellendeling nog maar mondjesmaat aanwezig is.
Maar op die plaatsen waar deze plant, die eigenlijk in een aquarium thuishoort, er helemaal een potje van maakt wordt de harkboot ingezet.
Dit monster bindt de strijd aan met z’n aartsvijand en harkt hem met huid en haar uit de bodem. Er wordt geen spaander van deze onverlaat overgelaten. althans dat wordt weleens verondersteld. Want het groene gevaar vermeerdert zich onverminderd en zal in komende seizoenen zeker weer z’n kop opsteken. Elk blaadje wat ongemerkt onderwater blijft zal zich juichend vermeerderen en uitgroeien tot een volwaardige plant.
Maar gelukkig wordt er een serieuze waterslag gevoerd met deze taaie vijand beginnend in de Schinkellanden in Belt-Schutsloot.

Foto’s: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Naar Belt-Schutsloot

Met dank aan WDO Delta. Waterschap Drents Overijsselse Delta die samen met natuurmonumenten en de provincie Overijssel erg goed werk doen om de Wieden bevaarbaar te houten en vooral ook de flora en de fauna in dit schitterende gebied met hun beleid en inzet een grote dienst bewijzen. Het is niet voor niets dat we regelmatig met de Greenrivers de Schinkellanden bezoeken.

Het ongelijkbladig vederkruid is een invasieve soort

Hieronder nog wat extra info.
Het ongelijkbladig vederkruid, ook bekend als Myriophyllum heterophyllum, is een waterplant die behoort tot de familie Haloragaceae. Het is een van de vele soorten vederkruid die wereldwijd voorkomen.
Hier zijn enkele kenmerken van het ongelijkbladig vederkruid:
Uiterlijk: Het ongelijkbladig vederkruid is een ondergedoken waterplant met fijn verdeelde bladeren die lijken op veren. De bladeren zijn groen van kleur en groeien in wervelende kransen rond de stengels.
Groei: Het vederkruid groeit zowel in stilstaand water als in langzaam stromend water, zoals meren, vijvers, beken en sloten. Het kan ook groeien in zowel zure als basische wateren.
Verspreiding: Dit vederkruid is van oorsprong afkomstig uit Noord-Amerika, maar is geïntroduceerd in andere delen van de wereld, waaronder Europa. Het kan zich verspreiden door middel van zaden en vegetatieve voortplanting, waarbij stukken van de plant kunnen loslaten en nieuwe individuen vormen.
Ecologische rol: Vederkruiden zijn belangrijke planten voor aquatische ecosystemen. Ze bieden schuilplaatsen en voedselbronnen voor waterorganismen zoals kleine vissen en ongewervelde dieren. Ze helpen ook bij het verbeteren van de waterkwaliteit door overtollige voedingsstoffen op te nemen en zuurstof aan het water toe te voegen.
Beheersing: In sommige gebieden wordt lastige en brutale vederkruid beschouwd als een invasieve soort, omdat het snel kan groeien en inheemse waterplanten kan verdringen. Het kan ook problemen veroorzaken voor recreatieve activiteiten zoals zwemmen en vissen door de vorming van dichte vegetatiematten.
Het beheersen van het ongelijkbladig vederkruid kan uitdagend zijn en vereist vaak een geïntegreerde aanpak, waaronder mechanische verwijdering, chemische bestrijdingsmiddelen en biologische controlemethoden.
Het is belangrijk op te merken dat lokale wet- en regelgeving kan verschillen met betrekking tot het beheer van invasieve soorten, dus het is raadzaam om contact op te nemen met de relevante instanties of deskundigen op het gebied van natuurbeheer voor specifieke informatie en richtlijnen met betrekking tot het ongelijkbladig vederkruid in uw regio.