Weerribben
0655302305
info@thebluewaters.nl

Beroepsvisserij Weerribben Wieden

Beroepsvisserij Weerribben Wieden


De beroepsvisserij Weerribben Wieden heeft een lange geschiedenis en speelt een belangrijke rol in dit natuurgebied.
Beide natuurgebieden, gelegen in de Kop van Overijssel, maken deel uit van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dit uitgestrekte gebied staat bekend om zijn uitgestrekte moerasgebieden. Zoals meren en waterwegen. Vanuit de waterdorpen Giethoorn, Kalenberg, Wetering en Dwarsgracht werd traditioneel al veel beroepsmatig gevist.

Foto’s: Luc van Erkelens


Hieronder enkele aspecten van de visserij in dit gebied:

Slapen in de WeerribbenVis eten in Giethoorn
Beroepsvissers vangen meestal paling Palingvissers in de Weerribben

De beroepsvisserij bestaat nog zeker in de Weerribben


Traditionele visserij: Historisch gezien was de visserij een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale bevolking in de Weerribben en Wieden. Mensen gebruikten traditionele methoden met name door het plaatsen van voornamelijk palingfuiken.
Palingvangst: Eeuwenlang was palingvangst een van de belangrijkste vormen van visserij in dit gebied. De Weerribben en Wieden waren bekend om hun overvloed aan paling, en vissers vingen deze vis in grote aantallen.
Rietvissers: Naast de beroepsvisserij op paling waren er ook rietvissers in het gebied. Zij visten op kleine vissoorten die tussen het riet leefden, zoals voorn en snoekbaars. De rietvissers gebruikten netten en ook fuiken om hun vangst te verzamelen. Gelukkig bestaat de beroepsvisserij in de Weerribben Wieden nog.
Veranderingen in de visserij: In de loop der jaren zijn er veranderingen opgetreden in de visserijpraktijken in de Weerribben en Wieden. Door veranderende wetgeving en het behoud van de natuurlijke omgeving zijn veel traditionele vismethoden beperkt of verboden. Dit om de visstand te beschermen en de biodiversiteit te behouden.
Recreatieve visserij: Tegenwoordig is de visserij in de Weerribben en Wieden voornamelijk gericht op recreatieve vissers. Het gebied trekt sportvissers aan die graag vissen op onder andere snoek, snoekbaars, baars en karper. Sportvissen is toegestaan in bepaalde delen van het gebied. Maar het is belangrijk dat vissers zich houden aan de regels en voorschriften van het nationale park om de natuur en de visstand te beschermen.
Bescherming van vispopulaties: Nationaal Park Weerribben-Wieden zet zich in voor het behoud en de bescherming van de vispopulaties in het gebied. Door middel van beheer en samenwerking met lokale vissers, natuurbeschermingsorganisaties en overheden, wordt geprobeerd een evenwicht te vinden tussen visserijactiviteiten en het behoud van de natuurlijke ecosystemen. De beropvisserij Weerribben Wieden is sterk aan het veranderen.

Kortom, de visserij in de Weerribben en Wieden heeft een rijke geschiedenis en speelt nog steeds een rol in het gebied. Uiteraars wel in een meer gereguleerde en duurzame vorm. Het gebied blijft een prachtige bestemming. En dit zowel voor vissers als natuurliefhebbers die willen genieten van de schoonheid en diversiteit van dit unieke moeraslandschap

Het verzonken waterdorp Beulake