Weerribben
0655302305
info@thebluewaters.nl

Het dorp Beulake

Het dorp Beulake. Volledig verzonken
in de 17e eeuw.

Beulake. Het verdronken dorp is een historische locatie in de kop van Overijssel dat onder water kwam te staan als gevolg van hevige stormen en de daaruit voortvloeiende overstromingen.
Het overgebelven eiland in het Beulakerwijde, waarop ooit het waterdorpje Beulake lag, krijgt nueen vooroever.

Het eiland is laatste nog zichtbare restant van het vroegere dorpje Beulake, vlakbij Sint Jansklooster in het natuurreservaat de Weerriben en Wieden. Onder de oppervlakte liggen hier nog de fundamenten van de toenmalige kerk en ook nog restanten van de voormalige begraafplaats. Deze plek heeft een belangrijke  cultuurhistorische- en archeologische waarde. Beulake verdween in 1776 geheel in de kolkende golven, bij een grote en krachtige westen storm en dit tijdens het springtij braken toen de zuiderzeedijken door.

Hieronder is wat meer informatie over het verzonken dorpje:

De Bruggetjestour Giethoorn.
Beulake met monument
Waterlandschap Beulakerwijde

Verdronken onder water

Locatie: Beulake was gelegen in de provincie aan de rand van het Beulakerwijde, in de regio die nu bekend staat als de Kop van Overijssel, in de buurt van de huidige waterdorpen Giethoorn, Jonen en Dwarsgracht. Vanaf hier kan men de watertoren van Sint Jansklooster goed zien.
Oorsprong: Het verzonken dorp was oorspronkelijk een middeleeuws dorp dat teruggaat tot minstens de 12e eeuw. Het was een agrarisch dorp dat leefde van kleinschalige landbouw, veeteelt en visserij.
Overstromingen: Het gebied waarin Beulake lag, kampte herhaaldelijk met heftige overstromingen. Deze overstromingen waren te wijten aan de geografie van het gebied, dat laaggelegen en moerassig was. De aanleg van dijken en waterbeheersingssystemen waren moeilijk en kostbaar in die tijd. Men miste ook de kennis om een effectieve beschreming tegen het natuurgeweld te realiseren.
Verdronken onder water: Uiteindelijk, als gevolg van frequente overstromingen en ondanks de moeite om deze tegen te gaan vezonk Beulake. Dit gebeurde in de 17e eeuw. Het land kwam onder water te staan en het dorp verdween in die stormachtige nacht. Lees hier het bericht van RTVOost
Huidige situatie: Tegenwoordig is het niets anders meer dan een historische naam die herinnert aan het verdronken dorp. ( Monument in het Beulakerwijde) Het gebied is veranderd in waterwegen en moerassen, en het dorp geeft zo nu en dan nog eens een souvenir prijs. Maar echt fysieke overblijfselen van het dorp zijn niet meer zichtbaar.
Toeristische attractie: Hoewel het zelf niet meer bestaat, is de regio een populaire toeristische bestemming geworden vanwege de schilderachtige waterwegen, bruggen en huizen die doen denken aan de vroegere dorpsarchitectuur.

Beulake is een intrigerend voorbeeld van de manier waarop de natuurlijke omgeving en waterbeheer de geschiedenis en het landschap van Nederland hebben beïnvloed. Het verdronken dorp blijft een historische herinnering aan deze complexe relatie tussen de mens en het water.
Bezoek ook onze sponsor